Hälsoprofilbedömning

Deltagaren besvarar HPB Frågeförmulär

HPB Frågeförmulär innehåller 28 frågor om deltagarens hälsovanor och hälsoupplevelser. Deltagaren besvarar sitt HPB Frågeförmulär i förväg via vår webbsajt todaytoo.com eller via ett frågeformulär på papper.

 

Deltagaren träffar en Hälsoprofilbedömare under drygt en timme

På plats börjar deltagaren att tillsammans med Hälsoprofilbedömaren gå igenom frågeformuläret. Därefter mäts vikt och längd och det finns även möjlighet att registrera midjeomfång och att beräkna fettprocent.

 

Mätning av blodtryck

Hälsoprofilbedömaren mäter deltagarens blodtryck samt frågar om diagnosticerat högt blodtryck, hjärtkärlmedicin, diabetes samt astma. Vid ett eventuellt förhöjt blodtryck rekommenderas deltagaren att följa upp mätningen hos läkare.

 

HPI Konditionstest på cykel genomförs för att beräkna testvärdet

För att beräkna konditionsnivån får deltagaren genomföra ett submaximalt cykeltest. HPI Konditionstest är en vidareutveckling av det klassiska Åstrandstestet. Hälsoprofilbedömaren är utbildad Testledare KPC. Deltagaren cyklar med en belastning som ger en måttlig ansträngning. Belastningen väljs efter deltagarens förutsättningar. Puls och upplevd ansträngning noteras i cykeltestet som pågår i 6-12 minuter. Efteråt beräknar Hälsoprofilbedömaren deltagarens maximala syreupptagning och Testvärde. Testvärdet graderas sedan ur ett hälsoperspektiv.

 

Det avslutande personliga samtalet

I det avslutande personliga samtalet tolkar och diskuterar deltagaren och Hälsoprofilbedömaren gemensamt resultatet i Hälsoprofilen.

Deltagaren får möjlighet att förstå vilka faktorer som påverkar den egna hälsan och att det krävs en inre motivation som utgår från ett eget val, beslut och ansvar för att lyckas med en bestående livsstilsförändring. Deltagaren får själv lyfta upp eventuella förändringar som hon/han vill genomföra. Ambitionerna för att förbättra livsstilen tar form i ett personligt kontrakt “Min framtida Hälsoprofil”.