Så här genomförs ett HPI Konditionstest på cykel

Rätt belastning väljs utifrån deltagarens förutsättningar

HPI Konditionstest på cykel börjar med att Testledaren frågar deltagaren om dennes hälso- och träningstillstånd så belastningen och ansträngningen blir rätt och testet säkert för deltagaren att genomföra. Deltagaren upplevda ansträngning behöver bara nå ”Något ansträngande”.

 

Deltagaren cyklar i 6-9 minuter

Deltagaren cyklar i 6-9 minuter med en ansträngning som motsvarar en rask promenad. Testledaren mäter deltagarens puls och upplevda ansträngning unde testets gång.

 

Sammanfattning och fortsättning

Testet avslutas med att deltagaren får en pedagogisk och grafisk utskrift av sitt resultat med en återkoppling av testledaren. Resultatet visar deltagarens fysiska kondition, hur konditionen påverkas av deltagarens vikt och hur bra konditionen är ur ett hälsoperspektiv.