Kostrådgivning

Kostregistrering

Vi analyserar dina kostvanor lite djupare. Du får föra matdagbok under 7 dagar som sedan registreras i kostprogrammet Dietist Net Pro. Med detta som grund coachas du med mer individuella tips och förslag på hur du ska nå din målsättning.

 

För vidare information och bokning kontaktas vi via mail: info@movetraning.se

 

Kostrådgivare:  Elisabeth Fajersson