Kostrådgivning

Kostregistrering

Vi analyserar dina kostvanor lite djupare. Du får föra matdagbok under 7 dagar som sedan registreras i kostprogrammet Dietist Net Pro. Med detta som grund coachas du med mer individuella tips och förslag på hur du ska nå din målsättning.

 

För vidare information och bokning ring receptionen på 070-6645755 eller mail: info@movetraning.se eller klicka dig vidare via bilder för personlig kontakt.

 

Kostrådgivare:  Lina Falk & Elisabeth Fajersson