###För att visa schemat på en sida skriv följande:

###För att visa ”Bli medlem” på en sida, skriv följande: